Fındık meselesi yakacak herkesi

12.Eylül.2017

Yüzbinlerce Karadenizli ailenin tek umudu, yegâne gelir kaynağı olan fındık para etmiyor. Köylü dertli, üretici üzgün, bölge halkı kederli... Önceleri köylünün ve üreticinin önemli işleri fındık zamanı mihverinde planlanırdı Köylü inşaatına fındığını satınca başlardı. Köylü manifaturacıdan yıllık giyeceği, basmaları, divitinleri, İngiliz kumaşını, sekiz köşeli kasketini fındık veresiyesiyle alırdı. Köylünün hayatı için fındık mevsimi paranın gani olduğu günler umutla, sahip oldukları fındık bahçelerine de gururla bakarlardı.

Fındık toplamak insanları heyecanlandırırdı. İnsanlar o fındık dallarını ilmek ilmek parmaklarının ucundan geçirir, tek bir fındık tanesi dahi toplanmamış kalmasın diye büyük bir çaba sarf ederlerdi. Şimdi ise insanlar fındık bahçelerine henüz girmeden, fındık dallarına el uzatmadan kendilerini yorgun ve bitkin hissediyorlar. Çünkü fındık para etmiyor. Fındık umut vermiyor. Fındık mevsimleri artık köylüyü heyecanlandırmıyor.

Geçen yıl 20 TL olan fındık bu yıl 10 TL bile etmiyor. Önceleri büyük bir umut ve heyecanla hazırlanan fındık çuvallarına bu yıl kimse dokunmak dahi istemiyor. Hatta öyle günler yaşıyoruz ki fındık bahçelerini temizlemek, dallardaki fındığı toplamak, köylünün maddi durumunu değil, geleneğini ve onurunu kurtarmak için yapılan bir uğraşı haline dönüştü. Ne yazık ki üretici ve köylü tüccarın insafına ve ülkemiz fındık piyasasını kendi kontrollerine almaya başlayan büyük güçlerin olmayan merhametine bırakılmıştır.

Ülkemizdeki genel tarım sektörünün bir parçası olarak bölgemizdeki fındık tarımı da çökmüş ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya düşürülmüştür. Çözüm fındık üreticisine sahip çıkılmasından geçmektedir. Yöneticiler üreticinin fındığını satın alanlar arasında rekabet ortamı yaratarak serbest piyasa kuralları gereği fındığımızın gerçek değerini bulabilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Bir önceki yıl 20 TL olan fındık bu yıl neden 10 TL dahi etmemektedir? Ülkemizin yöneticileri bugün köylüye sahip çıkmadığından üreticinin yüreği yanıyorsa, yanında bugünün yöneticileri sandıkta yanacak demektir.