SON DAKİKA

Haber > Gündem > TBMM Başkanı Şentop: Yeni bir dünya kuruluyor

TBMM Başkanı Şentop: Yeni bir dünya kuruluyor

09 November 2020 Monday - 15:27

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyanın kurucuları arasında yer almak isteyen Türkiye, kendisini yeniden inşa ediyor." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 2020-2021 Akademik  Yılı açılış dersine "Zoom" üzerinden video konferans yöntemiyle katıldı.
 
2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Şentop,  büyük bir salgınla karşı karşıya olunduğunu, bütün ülkeleri, bütün toplumları  etkileyen bir sürecin içinden geçildiğini ifade etti.
Aşı ve tedavi süreçlerinin tabloyu nasıl değiştireceğinin de soru  işareti olduğunu belirten Şentop, biyolojik silah bağlamında tartışmalara konu  olan bu virüsün, benzerlerinin gelecek yıllarda ortaya çıkıp çıkmayacağı,  dünyanın benzer şekilde bir salgın etkisine maruz kalıp kalmayacağının da ayrı  bir soru işareti olduğunu dile getirdi.
 
Bu salgınla beraber dünyanın yeni bir sürecin içine girdiğini ifade  eden Şentop,  dünyanın 90'lı yılların başından itibaren bir değişimin içinde  olduğunu, "küreselleşme" denilen sürecin başladığını vurguladı.
 
Bu salgının bu süreci sadece hızlandırmakla kalmadığını, mahiyetini de  değiştirdiğini belirten Şentop, "21. yüzyılın, 20. yüzyılın yaklaşımlarıyla,  paradigmalarıyla yürümeyeceğini, anlaşılamayacağını düşünüyordum. Ancak bu  salgının da etkisiyle beraber çok daha faklı bir dünya ile karşı karşıya  kalacağımız belli." diye konuştu.
 
"Yeni bir dünya için hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz"
 
Yeni bir dünya için hazırlıklı olmak mecburiyetinde olduklarının  altını çizen Şentop, öğrencilerin de kişisel olarak hazırlıklı olmak  mecburiyetinde olduğunu söyledi.
 
Hazreti Ali'nin "Çocuklarınızı bugün için değil, yarınlar için  yetiştirin" sözüne atıfta bulunan Şentop, öğrencilerin de bugün aldıkları  eğitim-öğretimin sonuçlarını, çıktılarını 10 sene sonra kullanabileceklerini  belirtti.
 
Yargı ile ilgili işlemlerin dijital ortama aktarıldığını, online  duruşmaların yapılabildiğini anlatan Şentop, UYAP sistemine geçişin ardından  Türkiye'de birçok hakim ve savcının emekliliğini istediğini, bunun sebebinin yeni  sisteme dahil olmakta yaşadıkları sıkıntı olduğunu anlattı.
 
Kuşaklar arasında büyük farklılıklara işaret eden Şentop, "Bizim 20.  yüzyılın son çeyreğinde yaşanan değişimin hızını dikkate aldığımızda, kuşaklar  arasındaki bu çatışmanın, kültür farklılığının çok büyük mesafelerle açıldığını  görmemiz gerekir. Bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'de birçok toplantının artık online yapıldığına dikkati çeken  Şentop, "Nereden nereye? 'Bilgisayarları kullanabilir miyiz?' dediğimiz bir  süreçten, yaklaşık 20 sene içerisinde artık tamamen bu cihazlar üzerinden hayatın  birçok alanındaki faaliyetimizi yürütebildiğimiz bir noktaya geldik." dedi.
 
"Bilgiyi değerlendirme çok önemli hale geldi"
 
Haber bültenlerindeki, geçmiş yıllardan farklı olarak, yabancı  haberlerin yoğunluğuna dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:
 
"Türkiye televizyonları yaklaşık 1 aydır ABD seçimlerini tartışıyor.  Belki haber bültenlerine oransal olarak baktığımızda en yoğun süre, ABD seçimleri  ile ilgili süre. Niye böyle? Çünkü artık dünyanın herhangi bir yerinde, ülkelere  göre de bunun dozajı etkisi değişiyor, gerçekleşen bir olay bizi de etkiliyor.  Ekonomik olarak etkiliyor."
 
Her şeyin küreselleştiğini ifade eden Şentop, "Haberler, iletişim,  bilgi küreselleşmekle kalmadı, insan, para, tabi hastalıklar da virüs de küresel  artık. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Hem müteessir olmamız, dünyadaki her  gelişmeden etkilenmemiz hem de bu imkanları kullanarak tesir etmemiz, gelişmeleri  etkilememiz söz konusu hale geldi. Bu açıdan bilginin, birikimin ama bilgi kadar  bilgiyi değerlendirmenin ve ondan bir takım sonuçlar üretmenin çok önemli hale  geldiği bir sürecin içerisindeyiz. Bu kriterler çerçevesindeki gelişmelerin daha  da artacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.
 
Eskiden bilginin çok önemli olduğunu dile getiren Şentop, kendisinin  para biriktirerek bir genel kültür ansiklopedisi aldığını anlattı.
 
Şu an her yerden bilgiye ulaşılabildiğini vurgulayan Şentop, "Bu  bilgilerin doğruluğu meselesi ayrıca bir tartışma meselesi. Şimdi artık  gençlerimize, çocuklarımıza eğitim verirken onlara bilgi yüklemek yerine, şüphesi  temel bilgileri elbette almaları gerekir ama bilgiden çok önlerine çıkan bilgiyi,  doğru bilgi olup olmadığını değerlendirecek kriterlerle mücehhez hale getirmek ve  ayrıca elde ettikleri bilgileri mukayeseli bir şekilde değerlendirip, yorumlayıp  onlardan bir takım sonuçlar çıkarabilecek şekilde bir eğitime yönlendirmemiz  lazım." diye konuştu.
 
Liseye giriş sınavına girecek en küçük oğlu ile sorulara bakarken  yaşadıklarını anlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"(Yukarıdaki metne göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?) gibi  sorular soruluyor. Tabii o, o metnin dışında başka bilgileri de kullanarak,  sorulara cevap vermeye çalışmış. O zaman yanlış sonuçlara ulaşıyorsunuz. Siz,  kendi bilgilerinizi kullanmayacaksınız. Size verilen bilgiler içerisinden bir  sonuç çıkarma yeteneğinizi ölçüyor."
 
"Böyle bir dünya için hazırlanmak mecburiyetindeyiz"
 
Büyük bir değişim sürecinin başlangıcında olunduğuna işaret eden  Mustafa Şentop, şunları söyledi:
 
"Büyük bir küreselleşme var. Dünyada artık kültürel anlamda, bilgi,  teknoloji, üretilen mamullerin seyri, paranın, insanın dolaşımı anlamında  sınırlar ortadan kalktı. Sınırlar, uluslararası hukuka göre mevcut olan birtakım  veriler haline geldi. Bununla beraber bilginin çok büyük önemi var. Ama onun  kadar doğru bilginin tespiti ve bu bilginin yorumlanması meselesi önemli hale  geldi. Belki 25 yıl içerisinde bambaşka bir dünya ile karşı karşıya geleceğiz.  Burada sadece ekonomik yapılar ki şu anda ekonomi ile ilgili bütün dünyada  tartışmalar konjonktürel bir sıkıntının, problemin değil de bir yapısal  problemin, paradigma probleminin olduğunu gösteriyor. Ekonomi ile ilgili yeni bir  takım paradigmalar, teoriler içerisinde yeni istikamete girilecek. Bununla  alakalı olarak siyasetin, yönetimin, devletlerin, sınırların önümüzdeki 25 yıl  içerisinde değişimlere maruz kalacağı bir dünya ile karşılaşacağız. Böyle bir  dünya için hazırlanmak mecburiyetindeyiz."
 
"Çatışmanın bir başlangıç kısmı gibi gözüküyor"
 
Türkiye'nin nüfusuna oranla bakıldığında en çok yabancı misafir  barındıran ülke olduğuna dikkati çeken Şentop, Avrupa'da yabancı insan karşıtı,  yabancı kültür, din, inanç karşıtı akımların da gelişmeye başladığını dile  getirdi.
 
Bunun da ayrı bir çatışmaya işaret ettiğini belirten Şentop, "Bu,  sadece gerçekte yaşayacağımızı düşündüğüm çatışmanın bir başlangıç kısmı gibi  gözüküyor." dedi.
 
Dünyadaki nüfus hareketleriyle, siyasi değişimleri birlikte  değerlendiren Şentop, Avrupa'da çok ciddi bir nüfus azalmasının yaşanacağı, bir  taraftan Avrupa'da bir vakum oluşurken Afrika'da çok ciddi bir nüfus fazlalığının  başka kıtalara doğru harekete geçebileceğinin tahmin edilebileceğini söyledi.
 
Şentop, gençlerin bu yeni şartlara göre yetiştirilmesi gerektiğini  vurguladı.
 
"Hepsinin saydığı 5 ülke içerisinde Türkiye bulunuyor"
 
Hala 20. yüzyılın paradigmalarıyla dünyayı anlamaya çalışan  yaklaşımlar olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, "Yapılan değerlendirmeleri  dinlerken, bunların hangi yaklaşımlar, paradigmalar içinde yapıldığını da göz  ardı etmememiz lazım. Hala 20. yüzyılın paradigmalarıyla, uluslararası ilişkiler  konseptleriyle olaylara yaklaşan ve değerlendiren birçok yazar, yorumcu,  siyasetçi, akademisyen var. Artık bunların geçerli olmadığını günümüzde belirtmek  gerekir." yorumunu yaptı.
 
Dünyada hangi ülkelerin daha etkili olabileceği noktasındaki  değerlendirmelere işaret eden Şentop, "Geleceğe dair değerlendirmelerde bulunan  akademisyenler, yazarlar, düşünürler, 50-100 yıl içerisinde dünyada etkili  ülkeler, hangileri olacak diye bir değerlendirme yaptıklarında, ilk 5 ülke  arasında mutlaka Türkiye'yi sayıyorlar. Türkiye dışındaki ülkeler de zaman zaman  değişiyor. Kimisinin beşinde başka 4 ülke, kimisinin beşinde başka 4 ülke var.  Ama mutlaka hepsinin saydığı 5 ülke içerisinde Türkiye bulunuyor." ifadelerini  kullandı.
 
Türkiye'yi kıymetli kılan bazı hususlara dikkati çeken Şentop,  Türkiye'nin nüfusuyla gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde iyi bir durumda  olduğunu, bu nüfusu yetişmiş nüfus haline getirmek gerektiğini söyledi.
 
"Yeni bir dünya kuruluyor"
 
Bir ülkenin tesir gücünün önemli olduğunun altını çizen Şentop, Çin'in  ekonomik ve nüfus olarak güçlü olmasına rağmen, gelecek yüzyıl içerisinde etkili,  güçlü ülkelerden birisi olmayacağına dair yaklaşımlar bulunduğunu belirtti.
 
Türkiye'nin sözünün, gücünün etkisi olduğunu ifade eden Şentop,  Türkiye'nin tarihi birikiminin varlığına ve bu birikimi ortak olarak yaşadığı  toplumlara işaret etti.
 
Bu tarihi derinliğin, Türkiye'nin sözünün gücünü ortaya koyduğunu  vurgulayan Şentop, Türkiye'nin 20 yıldır insani esaslar üzerinden dış politika  yürüttüğünü dile getirdi.
 
 Dış politikanın sadece çıkarlar üzerinden yürütülmesinin  sürdürülebilir olmadığına dikkati çeken Şentop, Türkiye'nin insani esaslar  üzerinden yürüttüğü dış politikanın halklar üzerinde büyük bir hüsnü kabul  olduğunu kaydetti.
 
Türkiye'nin kendi sınırları dışında yaşadığı tecrübeleri anımsatan  Mustafa Şentop, "Yukarı Karabağ sorunu, Kuzey Afrika'daki gelişmeler, Doğu  Akdeniz'deki gelişmeler bağlamında bunları değerlendirebiliriz. Yeni bir dünya  kuruluyor. Bu dünyanın kurucuları arasında yer almak için Türkiye de kendisini  yeniden kuruyor." diye konuştu.

Beğendim
0
Sevdim
0
Beğenmedim
0
Üzgün
0
İnanılmaz
0

Yorumlar


550

VİDEO

SON DAKİKA

ÇOK OKUNANLAR

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap