SON DAKİKA

Haber > Gündem > Eğitim yerlerde sürünüyor

Eğitim yerlerde sürünüyor

15 June 2015 Monday - 09:43

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü, 2014-2015 eğitim öğretim yılını değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verileriyle eğitimdeki sorunların hat safhaya ulaştığı ortaya çıktı. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak olan siyasi erk, 13 yılda devlet okullarında eğitim kalitesini düşürdü, teşviki özel okullara verdi.

Eğitim-İş Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü:  “AKP iktidarı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da eğitim sistemimizi bir yandan gericileştirme, öte yandan da tam bir işletme mantığıyla ticarileştirme ve yerelleştirme çalışmalarını hızla sürdürmüştür.”

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü, 2014-2015 eğitim öğretim yılını değerlendirdi. İşte Özlü’nün açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

4+4+4 YIKIM OLDU

“Eğitim biliminin en temel ilkelerine aykırı düzenlemelerde ısrarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da eğitimi niteliksizliğe ve düzensizliğe sürükleyerek, çocuklarımızın geleceği ile oynamıştır. AKP iktidarının; Cumhuriyetimizin 90 yıllık eğitim birikimini yok sayarak uygulamaya koyduğu 4+4+4 düzenlemesi, daha üçüncü yılında yalnız eğitim açısından değil, içerdiği amaçlar ve yaratılmak istenen insan modeli yönünden de tam bir yıkım yasasına dönüşmüştür.”

TEK DİN-TEK MEZHEP ANLAYIŞI

“Eğitimde yıllardır acil çözüm bekleyen sorunları bir tarafa bırakan Milli Eğitim Bakanlığı, ‘dindar ve kindar nesil’ yetiştirme hedefine uygun olarak dini eğitimi yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Her okulda mescit açma zorunluluğunun getirilmesi, anaokulu dahil ortaokullarda ve liselerde başörtüsünün serbest bırakılması, AİHM’nin zorunlu din dersleri ile ilgili kararına rağmen 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan tavsiye kararıyla seçmeli din derslerinin ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar ve anaokullarında dayatılması, okulların İmam-Hatip’e dönüştürülmesinden istenen sonuç alınamaması üzerine normal okullar içinde İmam-Hatip sınıflarının açılması, öğrencileri İmam-Hatip’lere yönlendirme uygulamaları, belirli gün ve haftalara dini günlerin eklenmesi ve 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararlar, eğitimin ‘tek din, tek mezhep’ anlayışına göre nasıl biçimlendirildiğini ortaya koymuştur.”

KARMA EĞİTİM HEDEFTE

“Karma eğitim fiilen ortadan kaldırılmaya çalışılmış, birçok okulda kız ve erkek öğrenciler ayrılmış, erkek öğrenciler sabahçı, kız öğrenciler ise öğlenci olarak eğitim görmüştür. Yine Osmanlıca’nın okullarda zorunlu olarak okutulması tartışmaya açılmış, alfabede yapılan devrime karşı bir konum alınmıştır.”

GERİCİ EĞİTİM

“Başta öğretmen yetiştirme problemleri olmak üzere, personel istihdam sorunları, derslik açıkları, fiziki ortam yetersizlikleri, kalabalık sınıflar, öğretmensiz okullar, bilimsellikten, sanattan, spordan uzak programlar ve plansız uygulamalar sonucunda sorunlar katlanarak artmış, eğitim sistemimiz çökertilmiş, eğitim emekçileri, öğrenciler ve veliler mağdur edilmiştir. AKP iktidarı 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında da eğitim sistemimizi bir yandan gericileştirme öte yandan da tam bir işletme mantığıyla ticarileştirme ve yerelleştirme çalışmalarını hızla sürdürmüştür.”

OKUL ÖNCESİ GÖZDEN ÇIKARILDI

“Zorunlu ilköğretime başlama yaşının bir yıl erkene alınması, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitimin dışına çıkarılması, çocuğun gelişim ve eğitimine ilişkin olumsuz sonuçlarını kısa sürede ortaya çıkarmıştır. MEB’in 2010-2014 Stratejik Planı’nda hedefin, ‘Okul öncesi eğitimde okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar % 70’in üstüne çıkarmak’ şeklinde belirlenmesine rağmen, okul öncesi eğitimde okullaşma oranı, 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte gerilemiştir. Okul öncesi eğitimde, okul öncesi çağdaki öğrencilerin zorla ilkokula kaydedilmesi nedeniyle okul, öğrenci ve öğretmen sayılarında da azalma meydana gelmiştir. 4+4+4 uygulamasından önce 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 28 bin 625 olan okul öncesi eğitim veren okul sayısı, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 26 bin 972’ye düşmüş, öğrenci sayısı ise 1 milyon 169 bin 556’dan, 1 milyon 156 bin 661’e gerilemiştir.”

Çocuk işçiliğinin önü açıldı

“MEB istatistikleri, son yıllarda sermayenin kalifiye ve ucuz işgücü ihtiyacına bağlı olarak meslek liselerinin sayısında da artış olduğunu ortaya koymuştur” diyen Tamer Özlü, “Türkiye genelindeki toplam 9 bin 61 lisenin yarısından fazlası yani 5 bin 106’sı mesleki ve teknik lisedir. Özel meslek lisesi sayısı ise 429’a çıkarken, geçen yıl bu okullarda okuyan öğrenci sayısı 56 bin 53’ten bu yıl verilen teşviklerle 75 bin 890’a yükselmiştir. Bu okullarda okuyan öğrenciler daha öğrencilik yıllarından itibaren düşük ücretle işçi olarak çalıştırılmaktadır. “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sloganıyla sermayenin resmi kurumlarla düzenlediği kampanyalar, özel meslek lisesi açacak iş adamlarına teşvik verilmesi uygulaması, nitelikli çocuk işçiler yaratmak içindir” ifadelerini kullandı.

Özel okullar dersane olacak

 “Yine AKP döneminde sayıları yaklaşık 4 bine ulaşan ve 1 milyon 220 bin öğrenciyi sınavlara hazırlayan dershaneler, geçtiğimiz Mart ayında ‘dershanelerin kapatılması’yla ilgili düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, 1 Eylül 2015 tarihinden sonra ya kapatılacak ya da ‘Temel Lise’ adı altında eğitim verecek. MEB’in son rakamlarına göre 3 bin 300 dershaneden %60’ı okula dönüşmek için başvurdu. 2 bin 36 dershanenin dönüşüm başvurusu kabul edildi. Sadece tabela değişikliğiyle dönüşümü ‘Temel Lise’ adı altında gerçekleştirecek bu liselerde, yine dershanecilik faaliyeti yapılacak, dershaneler özel okullara değil, tüm özel okullar dershanelere dönüştürülecektir.”

Öğrenciler açık liseye yöneliyor

“AKP hükümeti tarafından ‘4+4+4’ düzenlemesi, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması girişimi olarak sunuldu. Oysa MEB’in 2014-2015 istatistikleri ortaöğretim çağındaki çocukların örgün eğitimden koparak açık liseye yönlendiğini ortaya koymuştur. İstatistiklere göre, mesleki açıköğretim lisesi de dahil olmak üzere açıköğretim lisesinde okuyan toplam öğrenci sayısı 1 milyon 470 bin 434’tür. Bu sayı geçen yıl 1 milyon 306 bin 994 iken ‘4+4+4’ düzenlemesi öncesi 2011-2012 eğitim öğretim yılında ise 940 bin 268’di. Liseye devam eden öğrencilerin yüzde 32’si açık liseye kayıtlıdır”

TAŞIMALI EĞİTİM ARTTI

“2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında taşımalı eğitim artarak devam etmiştir. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında taşınan öğrenci sayısı 801 bin 708 iken, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında toplam 23 bin 880 okul, 10 bin 551 merkez okula taşınmış ve taşınan ilkokul ve ortaokul öğrenci sayısı 825 bin 90’a çıkmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ise 27 bin 921 okul, 10 bin 748 merkez okula taşınmış ve taşınan öğrenci sayısı ise 850 bin 405’tir.”

Öğretmene şiddet arttı

“Öğretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları, AKP iktidarı döneminde ciddi şekilde gerilemiştir. Son yıllarda siyasi iktidar tarafından öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen söylem ve tutumların süreklilik kazanması, ‘Alo 147’ gibi isimsiz ihbar hatlarının kurulması, öğretmene yönelik şiddet eylemlerini artırmıştır. Bu tür olaylar sonucunda hayatını kaybeden ya da ciddi sağlık problemleri yaşayan öğretmenler bulunmaktadır”

“Eğitim-İş’in ‘Öğretmenlerin gelirlerine ilişkin öğretmen görüşleri’ adlı araştırma sonuçları, öğretmenlerin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunları ortaya koymuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 73’ü gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle mesleğine motive olamadığını, % 61’i gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını, % 69’u ise daha çok para kazanacağı bir iş imkanı olursa öğretmenliği bırakacağını belirtmiştir. Öğretmenlerin % 81’i kredi kartına, % 79’u bankaya, % 41’i esnafa, % 39’u ise şahıslara borcu olduğunu belirtirken, % 40’ı ise annesinden ve babasından maddi destek aldığını belirtmiştir.”

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KADININ ADI YOK

“Türkiye’de örgün eğitimdeki yaklaşık 900 bin öğretmenin % 55'inin kadın olmasına karşın yönetim kademelerinde kadınlar azınlıktadır. Eğitim yönetiminde kadın yok sayılmış, IŞİD mantığı uygulanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 62 bin 333 okul yöneticisinden sadece 6 bin 701’i kadınken, 81 İl Milli Eğitim Müdürü içinde sadece bir kadın bulunmaktadır. MEB’in Merkez Teşkilatı’na baktığımızda ise durum yine değişmemektedir. 16 Genel Müdür’den sadece 1’i kadın, 91 Daire Başkanı’ndan sadece 7’si kadındır.”

Okullaşma oranı düştü

“Eğitimin temel sorunlarından biri olan okullaşma oranlarındaki yetersizlik çözülememiştir. İstatistiklere göre, ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarında belirgin bir düşüş yaşanmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında okullaşma oranı ilkokullarda % 99.57, ortaokullarda % 94.52 iken, bu yıl bu oranlar ilkokullarda % 96.30’a, ortaokullarda % 94.35’e düşmüştür. Geçtiğimiz yıl % 99.61 olarak gerçekleşen kız çocuklarının okullaşma oranı ise bu yıl % 96.57’ye gerilemiştir.”

Derslik başına düşen öğrenci sayısı yüksek 

“MEB’in istatistikleri, derslik başına düşen öğrenci sayısının geçen yıllara göre az da olsa düşmekle birlikte, özellikle göç alan illerde hala ortalamanın üstünde kalabalık sınıflar bulunduğunu ortaya koymuştur. Resmi okullara baktığımızda, ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 23, ortaokullarda 34, liselerde ise 30’dur.”

Sermayenin eli eğitimin üstünde

“Eğitim sistemi sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendirildi. MEB istatistiklerine göre ülke genelinde 59 bin 509 okul bulunuyor. ‘4+4+4’ düzenlemesi öncesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 4 bin 664 özel okulda 535 bin 788 öğrenci eğitim görürken, geçtiğimiz yıl 6 bin 710 özel okulda, 698 bin 912 öğrenci eğitim görmüştür. Bu yıl ise 7 bin 474 özel okulda 823 bin 515 öğrenci eğitim görmektedir.”

Eğitim hizmet olmaktan çıktı

Özel okulların sayısı, geçen yıla göre % 11.38 oranında, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılına göre de % 60.2 oranında artmıştır. Ortaya çıkan tablo; AKP hükümetinin, eğitim sistemini sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda nasıl şekillendirdiğini ve eğitim sistemindeki ayrışmayı gözler önüne sermektedir. MEB’in istatistikleri, özel okulları doğrudan kamu kaynaklarıyla destekleyen AKP’nin, eğitimi kamusal bir hizmet olmaktan çıkarma amacını ortaya koymuştur.”

Fatih İSAK

Beğendim
0
Sevdim
0
Beğenmedim
0
Üzgün
0
İnanılmaz
0

Yorumlar


550

VİDEO

SON DAKİKA

ÇOK OKUNANLAR

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap