SON DAKİKA

Haber > Ekonomi > Faizler siliniyor! Resmen açıklandı tarih belli oldu...

Faizler siliniyor! Resmen açıklandı tarih belli oldu...

21 Haziran 2021 Pazartesi - 17:44

Yüz binlerce kişi bekliyordu ve resmen açıklandı. İdari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Ağustos mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "7326 Sayılı Kanun Kapsamında  Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük  yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip  edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme  zammı alacaklarının 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden  yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.Buna göre, 30 Nisan 2021'den (bu tarih dahil) önce gümrük yükümlülüğü  doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 9 Haziran 2021 itibarıyla  (bu tarih dahil) kesinleşen alacaklar yapılandırma kapsamında olacak.Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş  gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme  faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine 9 Haziran'a kadar Yİ-ÜFE  aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmemiş alacağın  sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık  değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, tamamen ödenmesi şartıyla  gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme  alacakları ve aslı 9 Haziran'dan önce ödenmiş olanlar dahil asla bağlı olarak  kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve  ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri  asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler  Kanunu'nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde  50'sinin ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para  cezalarının yüzde 30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı  faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine 9 Haziran'a  kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi  şartıyla cezaların kalan yüzde 70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme  faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tamamının tahsili aranmayacak. Vergi aslının tamamının, kanuna göre yapılandırılarak ödenmesi veya 9  Haziran'dan önce ödenmiş olması durumunda vergi aslına bağlı olarak kesilen idari  para cezalarının, 9 Haziran itibarıyla kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın,  tahsilinden vazgeçilecek.
 
31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekiyor
 
 Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 9 Haziran itibarıyla yargı  kararıyla kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı  alacaklar için mükelleflerce kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda  bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırılacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış  davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor.  Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları için de belirlenen  şartlarda düzenlemeden yararlanılabilecek. Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran'dan önce gümrük müdürlüklerince  karar alma süreci tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci bitmemiş alacakların  kesinleşmemiş alacak olarak yapılandırılması mümkün olacak. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca verilen idari para  cezaları ise düzenleme kapsamında yer almıyor. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Ağustos 2021  mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.  Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı  ayrı başvurulacak. Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru  belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması  halinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği  tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacak. Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin  başvurular her bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılacak ancak aynı idarece  takip edilen birden fazla para cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek  başvuruyla yapılabilecek.
 
 18 taksit imkanı
 
 Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül  2021'e kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer  aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekecek.Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin  olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE  aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının  tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece feri alacaktan ibaret  olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde  ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak.

Beğendim
0
Sevdim
0
Beğenmedim
0
Üzgün
0
İnanılmaz
0

Yorumlar


550

VİDEO

SON DAKİKA

ÇOK OKUNANLAR

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap