SON DAKİKA
SON DAKİKA
Lojistik Merkez Nedir?
14.09.2021

Avrupa Lojistik Platformlar Birliği (EUROPLATFORMS EEIG); lojistik merkez tanımını yapmaktadır. EUROPLATFORMS, yıllar boyunca Ulaştırma ve Lojistik Merkezlerinin tanımını geliştirmiş ve iyileştirmiştir. Tanım; AB, UNECE ve OECD tarafından onaylanmış ve birçok ulusal otorite tarafından geniş çapta kullanılmıştır.

Lojistik Merkez, hem ulusal hem de uluslararası transit için nakliye, lojistik ve malların dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin ticari temelde çeşitli operatörler tarafından yürütüldüğü, tanımlanmış bir alanda bir merkezdir. Operatörler, burada inşa edilmiş bina ve tesislerin (depolar, dağıtım merkezleri, depolama alanları, ofisler, kamyon servisleri vb.) sahibi veya kiracısı olabilir.

Serbest rekabet kurallarına uyumlu şekilde belirtilen bu faaliyetlerde yer alan tüm şirketlerin erişimine izin verecek Lojistik Merkezi sürekli açık olmalıdır. Lojistik Merkez bahsi geçen işlemleri gerçekleştirmek için tüm imkânlarla donatılmalıdır. Eğer mümkünse, personel için kamu hizmetlerini ve kullanıcılar için ekipman ve donanımları içermelidir.

Malların yüklenmesi ve boşaltılması sırasında farklı modlar arası taşımacılığı teşvik etmek için, bir Lojistik Merkezine tercihen çok sayıda taşımacılık modu (karayolu, demiryolu, deniz, iç suyolu, hava) ile hizmet verilmelidir. Sinerji elde etmek ve ticari işbirliğini sağlamak için bir Lojistik Merkezi'nin tek ve tarafsız bir yasal organda (tercihen Kamu-Özel-Ortaklık tarafından) yönetilmesi önemlidir. Lojistik Merkezi, ticari ve sürdürülebilir taşımacılık çözümlerinin çerçevesini sağlamak için Avrupa standartlarına ve kalite performansına uymalıdır.

EUROPLATFORMS'un ana hedefleri şu şekilde belirtilebilir: Avrupa'daki Lojistik Merkezleri ile ilgili ana fikir ve projeleri yaygınlaştırmak ve tanıtmak; Avrupa’daki mevcut Lojistik Merkezleri ve Avrupa dışındaki benzer gruplaşmalar arasında katma değer ilişkileri oluşturmak ve geliştirmektir. Lojistik Merkezleri ile ilgili olarak AB, UNECE, OECD'ye ve ayrıca devletlere, bölgesel topluluklara, kuruluşlara ve tüm bağlantılı işletmelere bilgi sağlamaktır. Üyelerinin faaliyetleriyle ilgili ortak çıkarları korumak; üye merkezlerinde sürdürülebilir ulaşımı desteklemek için kendisi ve üyeleri için ekonomik ve mali yardımların elde edilmesini teşvik etmektir. İlgili lojistik Merkezlerinin çoğu için genel ilgiyi çekebilecek girişimlerin, projelerin, faaliyetlerin veya hizmetlerin incelenmesi, benimsenmesi ve başlatılması ve Lojistik Merkezi konseptinin tanıtılması ve bu yolla Pan-Avrupa ve Akdeniz-Akdeniz taşımacılığı entegrasyonuna ve ortaklığına katkıda bulunmaktır.

Yorum Yap


550

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap