SON DAKİKA
SON DAKİKA
Türkler Araplarla aynı değildir!..
28.06.2019

Türkiye’de son yıllarda  artan Arap nüfusu ve özellikle Karadeniz’de Arap turizmi  üzerine  “Araplaşıyoruz mu?. Arap kültürü altına mı alınıyoruz” soruları  birileri tarafından hep gündeme getirilir..

Ünla Alman filizof F.V Schiller der ki;

KüItür, insanı hürriyete çıkarmaIıdır. Yapmak istediği şeyIeri başarmada yardımcı oImaIıdır; onu, istediği şeyIeri iddiada ve yapmada kaadir kıImaIıdır. Zira, yaInız insan isteyebiIir.

Türk milletinin hürriyetine kavuşmasının temelinde kültürü vardır..

Bugün Arap dünyasının  bağımsızlığını ABD’nin,İsrail’in ve Batı’nın eline bırakmasının nedeni millet olamamış olamamalarıdır…

Bir kere şunun altını çizmek gerekir ki  dünya tarihinde Türk Milleti bir başka millete asla benzemez.

Seciyesinde benzemek veya bir başka kültüre teslim olmak gibi  zayıflık asla yoktur..

* 

“Arap kültürü, Araplaşma”  denince de aklıma Nursultan Äbişulı Nazarbayev gelir..

Kimdir Nazarbayev?

Kazak siyasetçi, Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı ve Türk Keneşi ömür boyu onursal başkanı.

Nazarbayev’in kaybolan uygarlıkların Araplaşma ile ilgili çok ilginç v e acı tespitleri vardır…

Araplaşanları  sıralar…

*

Köklü bir kültürü olan Farslar Arap değildir,

Araplaştı… 

Pakistanlılar, Afganlar Arap değildir,

Araplaştı…

Iraklılar Arap değil, Sümerlerin, Akadların, Babillerin, Asurların torunlarıdır,

Araplaştı…

Suriyeliler Arap değil Süryani’dir,

Araplaştı… 

Mısırlılar Arap değil Antik Mısır medeniyetinin mirasçılarıdır,

Araplaştı… 

Kürtler Arap değildir,

 Araplaştı…

Savaşçı Çeçenler Arap değildir,

Araplaştı…

Tunus Arap değil Kartacalı Anibal’in torunlarıdır,

Araplaştı…

Cezayirliler, Libyalılar, Faslılar, Arap değildir Tuareg ya da Berberidir,

Araplaştı…

Lübnanlılar Arap değil tarihin gördüğü en iyi denizciler olan Fenikelilerin torunlarıdır,

Araplaştılar…

Osmanlılar Arap değildir, 

Araplaştırıldı!..

*

İşte bunları Nazarbayev söylüyor,,,

Bunları neden yazıyorum…

“Sıra Türkiye’de” diyor bazıları ya…

Asla…

Türkiye  bütün dünya Müslüman ülkelerine örnek olacak dinini en iyi en uygar şekilde yaşayan  bir ülkedir..

Arap kültürü  İslim kültürü değildir…

Arapça İslam dünyasının  sadece dini vecibelerimizi  yerine getirmek için ortak dilidir…

Arap kültürünü din olarak algılamanın çeşitli sıkıntıları olduğu söylenir. Bunu söyleyen Arap kökenli nice bilgeler var.

Onlardan biride İslam'ın Martin Luther King'i olarak anılan Prof. Dr. Tarık Ramazan…

Oxford Üniversitesi'nde ders veren , 10.12.2007 yılında İslamofobi Konferansı için İstanbul'a gelen Sayın Tarık Ramazan şunları söylemiştir.

*

"Türkler Araplar' la aynı değiller. Arapça İslam'ın dilidir; ama Arap kültürü İslam kültürü demek değildir.

Araplar' ın yaptığı her şeyi İslam olarak nitelendirme eğilimi var. Bu sizi daha çok Müslüman yapmaz.

Allah istese hepimizi tek tip, tek inanç ve tek toplum olarak yaratırdı.

Aksine o farklılık istiyor. 

Tek doğru var ama bu doğruya giden çok yol var. Allah Hıristiyanları da, Musevileri de istiyor bu dünyada.

Doğru olanı görmemiz için.

Prensipte tek İslam vardır ama Müslümanlar farklı coğrafyalarda yaşadıkları için farklı kültürel özelliklere sahiptir.

Dinî öğeleri, kültürel öğelerle karıştırmamak lâzım.

Siz Müslümansınız ama aynı zamanda Türk’sünüz.

Türklüğünde kendine has kültürel özellikleri var”

*

Önemli bir analiz…

Diyeceğim şu ki;

Türk tarih ve kültürü dünya tarihine damgasını vurmuştur. Alman tarihçi  Hammer’in şu sözü  Türk kültürü ve tarihi için çok önemlidir.

 "Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir.''

Hal böyle olunca son sözü her zaman olduğu gibi   Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bırakmak gerekir..

Der ki;

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir…

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeIi küItürdür. KüItür, okumak, anIamak, görebiImek, görebiIdiğinden anIam çıkarmak, ders aImak, düşünmek, zekayı eğitmektir…

MemIeketimizi, topIumumuzu gerçek hedefe, mutIuIuğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri miIIetin geIeceğini yoğuran küItür ordusu. …

Nokta…

Yorum Yap


550

© 2019 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Radyo ve Televizyon kuruluşudur.

Giriş Yap