SON DAKİKA
SON DAKİKA


Mustafa Kemal’mi Din Dersini Yasaklamış!
28.11.2023

Bazılarına ders vermek hasıl oldu…

Hani sürekli Atatürk’ü din karşıtı gibi gösteriyorlar ya..

Atatürk döneminde jandarmalar köy köy gezip kimlerin Kur’an okuduğunu kontrol ediyor ve “Sen misin din dersi veren?” diyerek hocaları alıp götürüyormuş ya!..

Tamamen hayal ürünü yalan  olan bu anlatıyı belgelerle çürütmek gerekir…

Atatürk döneminde dini kitapların okutulmasından bahsedelim mi?

Bakın…

Atatürk, Kuran-ı Kerim'i ve din kitaplarını yasaklamak bir tarafa, hem askerler için hem köylüler için ayrı ayrı din kitabı hazırlatmıştır.

Köylerde her evde mutlaka bir Kur’an-ı Kerim ve din kitabı bulundurulması için resmî adımlar atmıştır. Okullarda din ve Kuran-ı Kerim dersleri okutulmuştur.

Başlıyoruz.

Askere Din Kitabı 

26 Mart 1925’te Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Diyanet İşleri Başkanlığından askerlerin İslam dinini öğrenmeleri için kışlaların uygun yerlerine asılmak maksadıyla ayet-i kerime ve hadis-i şerif yazılı levhalar hazırlanıp gönderilmesini ve askerlere okutulmak üzere bir din kitabı hazırlanmasını istemiştir.

 Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Akseki tarafından Askere Din Dersleri kitabı hazırlanmış ve silah altındaki tüm askerlere okutulmaya başlamıştı

Köylü Din Dersleri Kitabı

1928 yılında köylümüzün İslam dinini layıkıyla öğrenmesi için yine Ahmet Hamdi Akseki tarafından Köylüye Din Dersleri adlı bir kitap yazılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu kitabın köylülere ulaştırılmasının sağlanması için müftülüklere talimat verilmiştir.

Her evde Kur'an-ı Kerim bulundurulacak!

Atatürk Türkiye’si, Kur’an-ı Kerim’in mümkün olduğu kadar çok kişiye öğretilmesini hedeflemiştir. Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi 8 Şubat 1938 tarihinde yazdığı bir yazıyla her evde bir Kur’an-ı Kerim ve bir din kitabı bulunması ve okunmasının sağlanması hususunda il müftülüklerini uyarmıştır. İşte belgesi


Kur'an kursuna giden öğrencilerin sayısı artırılacak!

Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi 27 Nisan 1938 tarihli bir başka yazıda Konya’da Kur’an öğretimine ait üç aylık cetvelde sadece 13-14 öğrenciye eğitim verildiğini belirterek bu sayının artırılmasını istemiştir.

Okullarda Din ve Kur'an-ı Kerim Dersleri Verilecek!

Asker ve köylünün din öğrenmesini isteyen Atatürk, okullardaki din eğitimini de elbette unutmamıştı. Medreseler kapatıldığı için Cumhuriyet’in ilk yıllarında din eğitiminin verileceği yerlerin mektepler olması gerektiği; “Her fert, dinini, diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir.” şeklindeki ifadelerle vurgulanmıştı. 

Millî Eğitim Bakanlığının 1924 Yılı Müfredat Programı çocuklara İslam dinini sevdirme ilkesiyle hazırlanmıştır. İlkokullarda haftada iki saat zorunlu Kur’an-ı Kerim ve din dersleri okutulmaktadır. Müfredata göre;

2. sınıflara Kur’an-ı Kerim elifbası gösterilecek ve amme cüzüne devam edilecektir. Öğretmen bu derslerde Hazreti Peygamber’in hayatını anlatacak ve çocukların kalbinde İslam muhabbetini başlatacaktır.

 3. sınıfta ki din dersleri de Kur’an-ı Kerim öğretimine ayrılacak, uygun zamanlarda Hazreti Peygamber ve Ashab-ı Kiram’dan menkıbeler anlatılacaktır.

4. sınıfta, Kur’an-ı Kerim tilavetine devam edilecek, öğretmen İslam’ın şartlarını anlatacak, Hazreti Fahr-i Âlem ile diğer peygamberlerin menkıbelerini anlatacaktır. Namaz sureleri, abdestin nasıl alınacağı ve nasıl namaz kılınacağı da 4. sınıfta öğretilecektir.

5. sınıfta Kur’an-ı Kerim öğretimine devam edilecek, öğrencilerin abdest ve namaz konusundaki bilgileri takviye edilecek, oruç ve hac ibadetleri öğretilecektir.

Türk Çocuğunun Din Kitabı

1927 yılında çocuklarımızın dinin esaslarını öğrenmesi amacıyla hazırlanmıştır. İlk Türk yayıncılardan olan, Hilmi Matbaasının sahibi Tüccarzade İbrahim Hilmi’ye bastırılan kitapta besmele, cami, ezan, Peygamber Efendimiz’e yönelik bilgiler gibi İslam dininin temel esasları sade bir şekilde çocuklara sunulmuştur.

Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri.

1926 İlkokul Din Dersler Müfredatı “Çocuklarda Cenâb-ı Hakk’a karşı şükran ve muhabbet hisleri uyandırmak, onlara İs-lam dinini sevdirmek” gayesi gütmekteydi. Bu hedefe uygun olarak hazırlanan Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri kitabında Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi üzerinde durulmuş, dinin inananların birlik ve beraberliğini sağladığına vurgu yapılmıştır.

Var mı anlamayan sevgili dostlar…

Mustafa Kemal Atatürk din karşıtıydı , dini kitapları yasakladı diyenler öncelikle Allah’a hesap vereceklerini unutmasınlar..

Atatürk dinin Allah ile kul arasındaki güzel ve samimi bir bağ olduğunun vurgusunu yaptığı için birileri tarafından sevilmeyip sürekli iftiraya maruz kaldı..

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap