SON DAKİKA
SON DAKİKA
Ysk'nın hukuki ve demokratik tahribatı
9.05.2019

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimini sandık kurullarındaki usulsüzlük iddiasına dayandırarak iptal etti. Şimdi sandık kurulunda görevlendirilenlerin koşullarını gözler önüne seren bir yazıyı siz sevgili okurlarımızın dikkatine sunuyorum...

Sandık kurullarında görevlendirilen özel okul öğretmenleri ve özel banka memurları tam kanunsuzluk halini oluşturur mu? Bu kişiler sandık kurullarında kim tarafından görevlendirildi? Bu kişilerin sandık kurullarında görev yapabileceklerine dair tespiti öncelikle mülki amirler yapıyor. Mülki amirler bu kişilerin içinde yer aldığı listeyi seçim kurullarına bildiriyor. Seçim kurulları da bu listeden kura usulüyle seçtiği kişileri sandık kurullarında görevlendiriyor.

Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre özel okul öğretmenleri ve özel banka görevlileri “memur” sayılıyor. Bu görevlilere karşı işlenen suçlar ile bu kişilerin görevleri sırasında işledikleri suçlar kamu görevlisine işlenen suçlar gibi cezalandırılıyor. Özel okul öğretmenleri ve özel banka memurları yeterli sayıda devlet memuru bulunamadığı için sandık kurullarında görevlendiriliyor.

Esasında özel okul öğretmenlerinin ve özel banka memurlarının yaptığı işler de kamu görevi niteliğindedir. Bu kişilerin yaptığı işlemler de kamu hizmeti niteliğine haizdir. Dolayısıyla sandık kurullarında görev yapmaları için mülki amirlerce seçilen özel okul öğretmenleri ve özel banka memurları kamu görevlisi niteliğine sahip kabul edilerek görevlendirilmektedir.

Bu kişilerin sandık kurullarında resmi makamlarca görevlendirilmeleri ve iş akdi ile çalışıyor olsalar bile kamu hizmeti ifa etmeleri nedeniyle sandık kurullarında görevlendirilmelerini tam kanunsuzluk olarak nitelendirmek hukuken mümkün değildir.

Bu kişilerin sandık kurullarında görev yapmasını tam kanunsuzluk olarak değerlendiren YSK’nın çoğunluk kararının hukukun genel ilkelerine uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Sandık kurullarında görev alacakların kamu görevlisi niteliğini haiz olmaları yeterlidir. Mutlaka “Devlet memuru” olmaları gerektiği şeklinde yapılacak bir yorum 298 sayılı Kanun’un hem lafzına hem de ruhuna aykırıdır. Bir an için aksine yapılacak bir yorum ise bu konunun hukuken tartışmalı olduğunu ortaya koyar ki henüz üzerinde hukuken mutabakat sağlanamamış, sürekli bir içtihat özelliği kazanmamış bir konunun tam kanunsuzluk olarak değerlendirilmesini imkansız kılmaktadır.

YSK gerekçeli kararını henüz yazmamış ise de sandık kurullarında görevlendirilmiş olan özel okul öğretmenleri ile özel banka memurlarının yaptığı işlemleri hukukun genel ilkeleriyle bağdaşmadığı halde yok hükmünde değerlendirmesi kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir gerekçeyi kabul etmek mümkün değildir.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin yaptıkları sınavlar, öğrencilere verdikleri notlar, diplomalar yok hükmünde midir? Özel banka memurlarının yaptığı bankacılık işlemleri yok hükmünde midir? Bunu kabul etmek hukuk sistemini temelden yok saymaktır. Bu kişiler iş akdi ile çalışsalar da bu görevlerini kamu adına yerine getirmektedir. Yaptıkları işler tamamen kamu hizmetidir. Dolayısıyla özel okul öğretmenlerinin ve özel banka çalışanlarının kamu adına yaptığı bu işlemlerden dolayı geniş manada kamu görevlisi olduğunda kuşku yoktur.

YSK kararının hukuk sisteminde açtığı yara çok büyüktür. Özel bankada yapılan işlemlerin, özel okullarda eğitim gören öğrencilerin sınıf geçme işlemlerinin, özel hastanede görev yapan hekimlerin tedavi ve raporlama hizmetlerinin Devlet kurum ve kuruluşları tarafından kabul edilmemesi düşünülebilir mi? Her şeyin ötesinde sandık kurullarında belirtilen şekilde görevlendirilen bu kişilerin seçmen iradesini fesada uğratan bir davranışı tespit edilmeden seçim sonuçları nasıl geçersiz kabul edilebilir? YSK kararının hukuki tahribatı ne kadar büyükse demokratik açıdan yarattığı tahribat çok daha büyüktür.

Hal böyle iken YSK’nın aldığı karar bu ne perhiz bu ne lahana turşusu niteliğinde değil mi? 

© 2019 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Radyo ve Televizyon kuruluşudur.

Giriş Yap