SON DAKİKA

Haber > Resmi İlan > İLAN MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

05 Aralık 2023 Salı - 00:00

ILN01945152

ESAS NO : 2023/205 Esas
KARAR NO : 2023/288
            Davacı ASİYE ERDEN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
            HÜKÜM :
           1-Davanın KABULÜ İLE,Trabzonİli, Maçka İlçesi, TemelliMahallesi/Köyü, Cilt No:72 , Hane No:15kayıtlı, Mustafa ve Fatma KIZI ,04/07/2005 doğumlu 1030501768 TC kimlik numaralı Asiye ERDEN'IN nüfus kayıtlarındayazılı ASİYE olanisminin RÜMEYSAOLARAKDEĞİŞTİRİLMESİNE,Nüfusa bu şekilde tesciline,
            Dair, tarafların yüzüne karşıgerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere davacıile davalının yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.28/11/2023
           Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/11/2023

#ilangovtr                                                                                                                                BASIN NO: ILN01945152

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap