Kitapsız hayat, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır

16.Nisan.2017

Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki, uygarlık ateşin bulunmasıyla başlar denir ama uygarlığın gerçek başlayışı yazının icat edilmesiyle başlar. İnsan ömrünün geçiciliğini kavrayan insanlığın, kendi yaratıcı gücünü ispatlamaya kalkışması, geçen zamana hakim olmak istemesi ve bedenen ölse de manen yaşama düşüncesiyle yazıyı icat etmesi, sanıldığından da önemli bir olaydır... İnsan, yaratılışı itibarıyla Yüce Allah’ın kendisine verdiği akıl ve hayal gücü ile tükenmez bir hazinedir.

Görüyoruz ki; bilginler, sanatçılar, tanrısal bir ilham ve şahsi çalışmalarıyla bu akıl ve hayal gücü hazinesini kullanmasını bilmişler. Gerçektir ki, bugünkü uygarlık ve kültürün parlak bir seviyeye ulaşması hep onların çalışmaları sayesindedir. Şimdi düşünelim; bir buluşu, bir parlak düşünceyi, bir gerçeği yazıyla ifade etme imkanı olmasaydı, insanlık bugünkü seviyesine ulaşabilir miydi? Elbette ulaşamazdı...

İfade ve ifadeyi yazıyla kayıt altına alma, eser meydana getirme, sürekli ilerleme ve manen ölümsüzlük demektir. Düşününüz; insan zekası ne kadar kuvvetli ve dahiyane olursa olsun, yalnız hafızaya hapsedilen düşünce veya fikir, eninde sononda sönmeye unutulmaya mahkumdur. Ama bir yazılı anlatım; bir eser, doğuşundaki tazelik, güzellik, canlılık ve pırıltıyla her zaman yanımızdadır, yeter ki, onu kovalayalım ve bulalım. Hiç unutmayalım ki; insanlar ölür, düşünceler zamanla hafızadan silinir ama, eserler ölmez... Değerli okuyucularımız, lütfen düşününüz...

Bitkiler, dünyaya verdikleri renk ve ahenk, insanlığa sağladığı faydaları yönünden tabiatın en vazgeçilmez canlılarındandır. Bitkisiz bir dünya, renksiz, cansız, kupkuru bir ortamdır, bir çöldür. Kısacası açlıktır, çıplaklıktır... Tabiatın tümü için bitkiler ne kadar gerekliyse insanlık için kitaplar da o kadar gereklidir. Her kitap dimağımızda yeni bir fikrin doğmasını, ruhumuzda en güzel duyguların filizlenmesini sağlar. Kitaplar cansız görünmelerine rağmen sonsuz bir hayatiyete sahiptirler. Sayfalar çevrildikçe, insanları şaşkınlığa çeviren nice alemler olduğunu görebiliriz... Hayatımızın en faydalı unsurları olan kitaplar, kişiliğimizi geliştiren, ona renk ve ahenk katan zenginlik kaynaklarımızdır... Okuyalım, okuyalım, okuyalım...