Gündem

Salih Cora: 'Piyasalar rahat nefes alacak'

19.Mayıs.2017
Salih Cora: 'Piyasalar rahat nefes alacak'

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, piyasaların nedef alacağını açıkladı Cora yazılı olarka yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamayan kanun teklifi TBMM'den geçerek kanunlaşmıştır.

Türk Vergi Sisteminde tecil gerçeği vardır. Belirli dönemlerde zor durumdaki mükelleflerin borçlarına tecil imkanı getirilmektedir. Daha önce 6111, 6552 ve 6736 sayılı yasalar ile benzer düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Mevcut düzenleme ile de Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelerin kesinleşmiş alacaklarının ödenmesini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, MTV, Emlak Vergisi, Gümrük Vergisi, Vergi Cezaları, faizleri, gecikme zamları, trafik para cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, öğrenim kredisi,  Belediyelerin; Su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları zam ve faizleri,  Sigorta prim borçları, topluluk ve işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, Emeklilik keseneği borcu, idari para cezaları, gecikme cezaları, faiz ve zamları, Tarımsal amaçlı kooperatiflerine ve ortaklarına, Organize Sanayi Bölgelerine, Orman köylülerince kurulmuş tarımsal kalkınma kooperatiflerine kullandırılan kredi alacaklarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Bu kanun ile, "Ben iyi niyetliyim, borcumu ödemek istiyorum." Diyen vergiye uyumlu mükelleflere çok önemli fırsatlar sunuyoruz. Milletimizin, esnafımızın, kurumların ve mükelleflerin bu fırsatlardan istifade edeceğini ümit ediyorum. Bu yasadan yararlanmak isteyenler 30 Haziran'a kadar ilgili idareye başvuracak, 1-2 ay içerisinde ilk ödemeyi gerçekleştireceklerdir.

Taksitli ve taksitlerin kredi kartı ile ödenme imkanı getirilmiştir. İlk iki taksiti düzenli ödenmek zorundadır. Bu şekilde yapılandırılan yılda iki taksit ihlal ederse yapılandırma bozulmaktadır. Bu şekilde kamu alacağı nedeniyle kendini tazyik altında hisseden mükelleflere yeni imkanlar getirilerek ticari faaliyetlerini daha kolay sürdürmeleri sağlanmaktadır.

Esasında herkesin yeni bir sayfa açmasına olanak tanıyacak, piyasalar önemli ölçüde rahatlayacaktır. Hülasa devletin şefkatli yüzü kendini hissettirecektir. Her yönü ile vatandaşın yanında yer alan bir düzenlemedir. Genel olarak bu yasa üzerinde mutabakat zemini oluşmuştur. Muhalefet partileri de bu yasa oluşurken, görüş, öneri ve eleştirileriyle destek sağlamışlardır. Bu vesile ile bu kanunun hazırlanmasında emeği geçen milletvekillerimize, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, Siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. ''