SANATIN ÖNEMİ

16.Mayıs.2018

Sanat özgür ve özgün düşünen insanların tasarımlarına estetik ayar yapma yeteneğidir. Resim renklere, müzik sese, karikatür çizgilere, şiir sözcüklere, heykel taşa ya da değişik cisimlere estetik ayar yapma yeteneğidir.

Sanatın her dalında bu ayarı yapabilenlere sanatçı diyoruz. Sanat ulusların devamlılığında çok önemlidir. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir edilen Almanya’nın ilk cumhurbaşkanına bir gazeteci şu soruyu sorar: “Bu ağır yıkımdan sonra Almanya tarihten silinir mi?” Bu soruya verilen yanıt çok önemlidir. “Almanya tarihten silinmez, çünkü Almanya’nın Johan Sebastian Bach, Ludwig Beethoven gibi müzisyenleri, Hermann Goldschmidt, Mathias Grünewald gibi ressamları, Heinrich Heine, Wolfgang Geothe gibi edebiyatçıları tarihe kök salmıştır. Onlar tarihten silinmedikçe Almanya var olacaktır.

Dikkat edilirse Almanya tüm dünyada bilinen kaliteli “Made in Germany” denen endüstri ürünleriyle değil, sanatçılarıyla bir ulusun varlığını öne çıkarmıştır. Atatürk’ün de buna benzer bir sözü vardır: “Sanatçıları olmayan bir ulusun can damarlarından biri kopmuş demektir.”

Bu lider insanlar, evrensel düzeyde bilinen sanatçıların çağın önünde giden ve tarihe kök salan değerler olduğunu önemle belirtmişlerdir. Başka bir deyişle ünlü sanatçılar ait oldukları ülkeyi yüceltirler ve yaşatırlar. Biz bu amaca yönelik Trabzon’da kâr amacı olmayan, tüm masrafları bizce karşılanan yüz kişilik bir sanatevi açarak ulusumuzun, özellikle Trabzonluların hizmetine sunduk.

Her yıl şiirde çağdaş ve estetik sanatı en iyi yapanlara özendirici ödüller vermeye devam ediyoruz. Devletin yapması gereken işi kişisel olarak yapmaktan kıvanç duyuyoruz. Böyle bir kuruluşa ulusal, yerel ve görsel basının ilgi duymayışının nedenini anlamış değilim.