Mehmet Yanıkömer

09.Ocak.2018

Özel İdareler devletin köyler ve kırsala uzanan hizmet elidir. Yol, su ve her türlü altyapı ile sanat yapıları özel idareler eliyle yapılır. YSE müdürlüklerinin kapatılmasıyla son 13 yıldır bu işler artık özel idarelerce yapılmaktadır. Yani devletin harcayan elidir diyebiliriz. Ve oldukça büyük bütçeleri hakkaniyetle kullanmak en ücra köy ve kırsal yerleşimlere hizmet götürmek gibi hassas bir işleri vardır.

Özel idarelerin yöneticileri de bu anlamda büyük sorumluluk ve vebal altındadır. Türkiye Cumhuriyeti 95 yıllık bir devlettir ve hala gerek altyapı gerekse tüm devlet hizmetlerinin devam etmesi nedeniyle hala genç ve inşa halinde bir ülkedir. Hala hizmet ve yatırım konusunda devletin ciddi yatırımları devam etmektedir.

İşte son 13 yıldır, öncesinde devlet hizmet ve yatırımlarını yeterince göremeyen köylerimiz ve kırsal yerleşimlerimizin gelişimini ve altyapısını tamamlamak için büyük bütçelerle hizmet veren illerde özel idare genel sekreterlikleri, ilçelerde özel idare müdürlükleri büyük önem arz etmektedirler.

Devletin görünmeyen ve çok bilinmeyen yüzlerinden olan özel idarelerin fedakar yöneticileri canla başla devletin hizmetlerini en ücra köşelere götürmek için büyük çaba göstermektedirler. Bu yöneticilerden biri olan Bulancak İlçe Özel İdare Müdürü Sayın Mehmet Yanıkömer de bu fedakar insanlardan biridir. Sayın Müdür, yıllardır Bulancak’ta görev yapmakta ve çok kimse bilmese de başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Bulancak’ın tüm köy ve kırsal yerleşimlerine kendilerine sağlanan bütçeyle hizmet götürebilmek için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Tabi ki bu bütçelere tek başına hakim değildir. Bütçelerin belirlenmesini, dağıtımını ve harcanmasını İl Genel Meclisi belirler. Ancak yatırımların ve hizmetlerin hayata geçmesi, verimli ve doğru projelerle uygulanarak yönetilmesi ve takibi özel idare müdürü ve ekibine düşer. Eğer özel idare müdürü işin bürokratik akışını ve yönetimini düzgün yapamazsa işler büyük oranda aksar ve hizmet bir türlü bitirilemez.

Sayın Müdür Yanıkömer Bulancak’ta, bu işleri en düzgün biçimde yapmakta ve seçilmiş il genel meclisi üyeleri ve üstleriyle uyum içinde yürüterek başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Onun içindir ki; bu kadar uzun süre Bulancak’ta bu görevde kalabilmiştir. Bulancak’ta köyler ve kırsal yerleşimler bu uyum ve çaba sonucunda büyük ölçüde altyapısını tamamlamıştır. Eksikler de hızla tamamlanmaktadır. Çamurdan ve çukurdan yolları gidilmeyen, çeşmelerinden suları akmayan köyler tarihte kaldı. Şimdi yolları beton, sıcak asfalt kaplama, su şebekeleri, hatta kanalizasyon şebekeleri olan köyler çok daha modern imkanlara sahiptir. Sayın Müdür gibi devletini, milletini seven, liyakat ve sorumluluk sahibi yöneticileri gördükçe geleceğe olan umudumuz da inancımız da daha da artmaktadır.

Sayın Müdürüme ve şahsında bu ülkenin, bu devletin kalkınması için mücadele veren tüm yöneticilerimize teşekkür eder, başarılarının daim olmasını dilerim.

Selam ve sevgiyle...