DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI

05.Temmuz.2018

Kabotaj Bayramı her yıl 1-4 Temmuz arası kutlanan bir bayramdır.Bu yıl 92.yılı kutlanmaktadır.

1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilmiştir.Yurt genelinde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.Kabotaj Bayramı gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamaktır.

Kabotaj bir milletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır.Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması milli ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir.Bazı uluslar arası sözleşmeler de de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler  yer alır.

Kabotaj bayramı ülkemizde 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş olan Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu kanunu Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşıması  ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri,Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece bileceğini belirtmiştir.Bu nedenle her yıl 1 Temmuz günü ‘’Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’’olarak kutluyoruz.

Osmanlı devletinin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşmasıyla 1923 yılında kaldırıldı.20 Nisan 1926 tarihinde de yürürlüğe girdi.Bu yasaya göre;akarsularda,göllerde,Marmara Denizi ve boğazlarda bütün kara sularında ve benzeri yerlerde,makine,yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma;bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi.Ayrıca kılavuzluk,kaptanlık,dalgıçlık,tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirileceği belirtilmiştir.Yabancı gemilerin Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyacağı kabul edildi.