Boks ve diğer branşlarda hakemlik

08.Şubat.2018

Yirmi birinci yüzyılda, teknoloji baş döndürücü biçimde gelişti. Bu gelişmeden spor da nasibini aldı. Spor araç-gereç, yönünden genişledi. Spor alanları yaygın hale geldi. Refah düzeyi artınca, birçok insan sporla doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenmeye başladı.

Kitle iletişim ve ulaşım araçlarındaki ilerlemeler spora da yansıdı. Spor siyasi alanda propaganda aracı olarak göründü. Ekonomik alanda ise, tüketim ve yatırım vasıtası olarak değerlendirilmeye başlandı.

Sporda gelişen bu durum, hakemlere ve hakemlik kurumuna bakışı değiştirmiştir. Hakem, sadece sıradan maç yöneten bir kişi değildir; onun ötelerine yansıyan yönleri vardır. Hakem gerek maç esnasında gerek maç sonrası tehdit edilmektedir. Hatta antrenörün sporcusunun kapasite düşüklüğünün sonucunda yenilmesinin faturasını hakeme kesmektedir.

Hakem maçların, yarışmaların en önemli kişisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Maçlarda hakemlerin sorumlulukları en üst düzeylere çıkmaktadır. Sporcu, antrenör ve hakem, yarışmanın, sporun önemli üç sac ayağıdır.

Burada bir aksama sporun gelişmesini önler. Hakem bu arada maç yönetirken büyük baskı altına girmektedir. Stres yükü altında adeta ezilmektedir. Bunun sonucu daha çok hata yapmasına sebep olmaktadır.

 Hakem aynı anda spor yapmaktadır. Bu sebeple hakemliğini yaptığı spor dalının kurallarını çok iyi bilmek zorundadır. Bilgi ve kültür düzeyi yüksek olmalıdır. Hakem sporcuların psikolojik ve sosyal yönlerini bilmelidir. Bir sporcu neden kural dışı davranışta bulunur. Bu konuda da bilgi sahibi olmakta yarar vardır.

Sporcuların fizik kondisyonu çok önemlidir. Kondisyon eksik sporcular, yarışma sırasında çabuk yorulurlar, nefes nefese kalırlar ve nefesleri yeterli olmaz. Bunun sonucunda beyinde kafi derecede oksijen yetmezliği ortaya çıkar. Beyindeki oksijen azlığı baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, saldırganlık bir biçimde ortaya çıkar. Bu da kural dışı hareketlerin en önemli sebeplerinden biridir.

Bu arada hakemin bilmesi gereken, kişilik ve bununla ilgili konulardır.

Kişilik problemi olan sporcular çevreler ile kavgalıdırlar, bahane bulmaya çok yatkındırlar. Böyle davranan sporcuların, çevrelerine ve kendilerine güven duyguları azdır. Kişilik bozukluğu alanlar, stres altında saldırgan davranış gösterirler.

Zaten her maç sporcu için stres kaynağıdır. Stres ve yorgunluk da bunlara eklenince, sporcu kural dışı davranışlarda bulunabilir. Bilindiği gibi, kişilikteki çatışmalar beklentilerin gerçekleşmesi, hayal kırıklıkları, yorgunluklar sporcunun gücünün azalmasına sebep olur.

Hakem bunları bilir ve oyuncu psikolojisini iyi tanırsa kararları isabetli olur. Takdir hakkını daha rahat ve daha doğru kullanır.

 Not: Afrin'deki operasyona katılan askerlerimize Allah'tan güç ve kuvvet diler, sağ salim evlerine dönmelerini dilerim. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dilerim. Selam olsun onlara.