BEN DERSİMİ ANLATTIM

11.Mart.2018

       İnsanın, hayatı boyunca yaşadığı bazı olaylar vardır, bunların bir kısmı hafızalara öyle kazınır ki hiç silinmez, bir kısmı ise zamanla hafızalardan silinir. Bu konu ile ilgili olarak öğretmen okulunda öğrenci iken, hafızama kazılan ve ders almamız gereken bir anımı paylaşmak istiyorum…

      Efendim, bir sosyoloji öğretmenimiz vardı, kara tahta başına geçer, eline tebeşiri alır yazar çizer dersi anlatırdı. Ders bitiminde sınıfa dönerek, “Çocuklarım, arkadaşlarım, gardaşlarım, ben dersimi anlattım. Benim anlattıklarımı hepiniz aynı derecede anlayacaksınız diye bir şey yok. Benim anlattıklarımdan herkes, kendi dağarcığının kapasitesi kadarını alır. Dağarcığının hacmi büyük olanlar daha çok alır, dağarcığının hacmi küçük olanlar daha az alır…”

       Değerli okuyucularımız, insanların yaratılışları itibarıyla zekaları, anlama kabiliyetleri aynı değildir. Bir konuyu anlattığınızda dinleyenlerin öğrenme ve anlama kapasiteleri, yani dağarcıkları aynı mı? Hayır. Herkes kendi dağarcığının alacağı kadarını alır. Kimi daha fazla öğrenir, kimi de daha az öğrenir. Zira herkesin öğrenme seviyesi farklıdır…

  • Malumunuz olduğu üzere toplumumuzun temeli ailedir. Türk milleti kadar aile düzenine önem veren bir başka millet yoktur. Geleceğimiz yetiştirme yuvalarının başında aile ve okul gelmektedir. Milletimizin geleceğinin bekası, gençliğinin çok iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Gençliğini kendi öz benliğine göre yetiştiren milletler, geleceklerinden emin olabilirler. Bunun aksi, o millet için hüsrandır.

     Değerli okuyucularımız, Türk milletinin öyle asil özellikleri vardır ki, dünyada yaşayan hiçbir millette bu özellikler yoktur. Bu özelliklerden birkaçı şunlardır: Türk milleti, birden fazla ve çeşitli bölgelerde devlet kuran tek millettir. Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde sömürgeci olmamış, sömürgeci ve istilacılara karşı mücadele etmiştir. Türk milleti, aile ve soy düzenini sever ve onu daima diri tutar. Türk milleti, askerlik sanatını sever, yurdunu korumak için her zorluğu göze alarak mücadele eder. Türk milleti, örf, adet, gelenek ve törelerine sımsıkı bağlıdır. Türk milleti kin tutmaz, bağışı boldur, zayıf ve güçsüzlere, darda kalanlara daima yardım elini uzatır. Türk milleti, edepli, terbiyeli, akıllı ve temiz kalplidir. Türk milleti, sağlam yapılıdır, cesurdur, kahramandır, yurdunu canından çok sever. Türk milleti, temiz kalplidir, açık sözlüdür, hile ve entrikaya daima karşıdır. Türk milleti, namusludur, özü sözü birdir, güvenilir insandır.