"Şehircilikte yeni vizyon"

11.Kasım.2017

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ''Şehircilikte Yeni Vizyon'' temasıyla, Şehircilik Şurası Genel Kurulu toplandı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya belediye başkanları, akademisyenler, bürokratlar, uzmanlar ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Bundan böyle, şehircilikte izlenecek yeni yol ve yöntemler anlatıldı. Şurada ana başlık; ''Kendi medeniyet anlayışımızı tüm şehirlerde hakim kılmalıyız” fikri oldu. Bence; biraz öz eleştiri ve ikaz içeren, en önemlisi yeni planlama fikirleri içeren çok faydalı bir çalışma ve toplantı yapıldı.

Toplantıda; Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım, Kentsel Kimlik, Koruma Geliştirme, Yerel Yönetimler, İmar Konuları, Sosyal Donatı, Yaşam Kalitesi, Dış Göç konuları ele alındı. Kentsel Dönüşüm çalışmalarında belirlenen ilkeler anlatıldı. Bunlardan birincisi, dönüşümde esas olan yerinde dönüşüm. İkincisi, her evi yıkılan vatandaşa mutlaka ev verilecek. Üçüncüsü, hazırlanan yeni rezerv alanlarında planlama mahalle bazlı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada; ''Savaşlar, terör olayları modern insanın köklü değişikliğinin tezahürüdür, zihinsel yozlaşmayı en çok şehircilikte hissediyoruz.''

''İnsan, inşa ettiği şehirlerde kendini de ortaya koyar. Şehirler bu açıdan kurucularının, sakinlerininve üzerinde daha önce yaşayanların aynası gibidir.'' ''Bugünkü şehirlerimiz maalesef ‘insan fıtratını’ değil, ‘bireysel hırsları’ merkeze alan bir bakış açısıyla inşa ediliyor. İnsan fıtratıyla mütenasip olmayan her yer, zamanla insanın zindanı haline dönüşüyor'' sözleri toplantının içeriğini ve amacını özetlemiştir.

Günümüzde, düzenli ve doğru olmayan arazi kullanımları, bina tasarım kararları ile modern inşaat malzemelerinin ve uygulama yöntemlerinin yaygın ve yanlış kullanımı artmıştır. Bu sebeple kentsel ve kırsal yerleşimlerimizde, yaşam ve mekan kültürü mirasımız giderek birbirine benzemiştir. Bunun önüne geçip düzeltmek gerekir. Bu nedenle, ülkemizde küreselleşmenin getirdiği standart ve dinamik etkenlere karşı hala kendi kimliğini devam ettiren şehirlerde, buna ''5000 yıllık tarih ve kültür şehri Trabzon'da dahil'' kültürel zenginliğin gelecek kuşaklara da aktarılabilmesi çok önemlidir. Trabzon'da modernleşmenin yanında, yerel dokuyu koruyup, sürdürülebilirliği sağlamamız gerekiyor.

Trabzon halkının bu konuda bilinçlendirilip yaşadığı yere sahip çıkmasını sağlamak önem taşımaktadır. Şehirlerde eskiyi koruyup, yeniyi çağdaş, modern ve sağlıklı yapmak için altyapıları iyi oluşturmak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Şehircilik Şurası ve toplantıların, imar konularında ve şehircilikte yaşanan sorunların çözümüne ışık tutacağına, insan odaklı, stresten uzak, daha yaşanabilir ve güzel şehirlerin oluşmasında faydalı olacağına inanıyorum.