Yıllarca kandırılmışız!

12.Eylül.2017

Halkımız, yıllarca din adına kandırılıp sömürüldü. Bir siyasetçi de ortaya çıkıp bunun aşındırılmasını önlemek için hiçbir çalışma yapmadı. Zira, siyasetçilerde dini duyguları günübirlik çıkar için kullanmayan mı var? Dini sömürmeyen bir siyasal parti hiçbir zaman iktidara gelemez. Her seçim döneminde sandıkta kalır. Bir partiyi oluşturanlar, iktidara gelene kadar halktan yana gözükür. Onun bir parçasıymış gibi davranır.

Seçimi kazanıp din adına iktidara geldikten sonra, yaşam biçimleri değişir. Yeme-içme, eğlenme, yalan söyleme, hazineye göz koyma, hukuksuzluk ayyuka çıkar. Halktan ayrı dünyalarda yaşamaya başlarlar. Halkın sorunları umurlarında değildir. Ülkemizde inan sömürüsü bin dokuz yüz ellilerde başlar. Daha sonra bu siyasi gelenek devam eder. Halkımız bu yanlışlardan hiç ders almıyor. Her seçimlerde bu oyunun içine düşerler. Ülkemizde çalışıp üreten halkımız olurken, tüketenler daima siyasiler olmuştur.

Veya siyasilerin desteklediği üç beş kişi. Bu siyasi görüş hiçbir zaman halkın uyanmasını istemez. Çünkü halk bilinçlendiğinde yönetenlerin düzenini bozabilir. O nedenle halkın örgütlenmesi ve bilinçlenmesi onlar için doğru değildir. Bunun en güzel örneğini, Halkevlerinin ve Köy Enstitülerinin kapatılmasıdır. Ülkemizin içinden çıkılmayacak sıkıntıları yaşaması, geçmişte yapılan yanlış politikalardır. Bugün ülkemizde aşırı liberal bir düşünce hakimdir.

İzmir’de bir toplantıda bulunuyordum. Ülkemizdeki ekonomik durum ve gazetelerin çalışmalarını tartışırken bir konuyu tartışmaya açtım. Hangi ülkelerde, anonim şirketler bir yatırım yapacakları zaman tüm çalışanlarıyla karar alıyor. Karar mekanizması yönetim kurulu değil mi?

O zaman halkımız da ülke yönetiminde söz sahibi olsun. Ama nasıl? İşte bu soruyu yanıtladığımız zaman sorunlar da asgariye iner sanırım. Bizler paylaşımcı, yönetimde söz sahibi, olduğumuz zaman mevcut yönetimler istedikleri gibi hareket edemezler. Bunu geçte olsa halkımız anladı ama yıllarca kandırıldıklarından bir türlü kurtulamıyorlar. Adil bölüşüm halk adına gecikir oldu. Olsun yine bizler sabırla adalet ve demokrasiyi bekliyor olacağız!