Türkiye Kamu-Sen’den beklentilerimiz!

15.Mayıs.2017

Türkiye’nin en profesyonel, donanımlı ve üye sayısı yönünden çok yüksek bir oranda kamu çalışanının bağlı bulunduğu “TürkiyeKamu-Sen” hepimiz için bir güven kaynağıdır. Siyasetin günlük “iniş ve çıkışlarından” uzak, tamamen üyelerinin ve ülkesinin kazanımları üzerine şekillendirilmiş çalışmalar yapan bu güzide kurumumuzdan, şimdiye kadar yaptıklarının yanında; yapmasını önemle isteyip beklediğimiz birçok çalışmanın da hala eksikliğini yaşadığımızı belirtmek istiyorum.

Hemen hemen her iş kolunda bağlı sendikalarının şubesi olan ve de ülkemizin bütün üniversitelerinde görev yapan akademisyenler arasında üyesi bulunan bu kuruluştan aşağıda sıralayacağımız beklentilerimizin olması ve bunun gecikmesini eleştirmemiz normal karşılanmalıdır.

Yoksa ülkemizdeki klasik sendikacılık anlayışını devam ettirmek yeterli değildir. Geçte olsa güzel bir başlangıç olan Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'nun inşa edilerek, yeni öğretim yılında hizmete açılması çalışmaları takdir edilecek bir gelişmedir. İmkânlar ölçüsünde, bu çalışma süratle ülkenin bütününe yayılmalı, hatta yurtdışına da taşırılmalıdır.

Beklentilerimize gelince; ilgi alanlarına göre Kamu-Sen’e bağlı sendikalarca; 1."Türk Eğitim Modeli nasıl olmalıdır?" Bununla ilgili; kapsamlı, çağdaş karşılaştırmalı ve uygulama pratiği ve gerçeği olan bir rapor hazırlanıp, hem kamuoyunun ve hem de ilgili makamların bilgisine acilen sunulmalıdır. 2.Türkiye ye on yıllardır dayatılan “Kürtçülük meselesi” ile ilgili tartışmaları sona erdirecek, tarihi ve sosyal gerçekliklerle hareket edilerek bir rapor hazırlanmalıdır.

Bu tür çalışmaların Türkiye’deki siyasi partilerin fırsatçı beklentilerine feda edilemeyecek kadar önemli olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 3.”Türk ekonomisinin durumu, geleceği ve neler yapılması gereği” ile ilgili detaylı bir çalışma yapılmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 4.Türkiye’deki “ahlak erozyonu ve sonuçları” ile ilgili kapsamlı, önerici, önleyici bir çalışma raporu hazırlanmalıdır.

5.Türkiye’nin “Dış politikası ve Dünya gerçekleri” ile ilgili bir çalışma raporu hazırlanmalıdır. 6.İslam kültürünün “Biat ve bidat” kıskacından nasıl kurtarılacağı ile ilgili çok önemli bir çalışma yapılmalıdır. 7. "Türk Dünyası ile Türkiye’nin ilişkilerinin; dünü, bu günü, yarını" ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılarak, kamuoyu bilgilendirilmelidir.

Türk milliyetçilerinin, temsil kabiliyetleri, entelektüel kültürleri ve donanımları ile ülkemizin gerçek yöneticileri olduklarının da ortaya bir kez daha çıkarılmasına vesile olacak olan bu önemli, özel ve de bilimsel çalışmaların vakit kaybedilmeden, çalışma takvimi hazırlanıp, profesyonel metotlarla yapılarak sonuçlarının; siyasi önceliklerden arındırılıp, tamamen ülkemiz ve dünya gerçeklerine göre hazırlanacak bilimsel raporlarla kamuoyuna ve ilgililere duyurulmasını son derece önemli görüyoruz.

Zayıf niyetlerin, kısık seslerin ve takatsiz girişimlerin; bu önemli çalışmaları engelleyebilmesi ve sabote edebilmesini ise mümkün görmüyoruz!