Çobansız sürüyü kurt kapar

10.Eylül.2017

Atalarımızdan gelen ‘Çobansız sürüyü kurt kapar’ tespiti bize örnek olmalı, yol gösterici olmalı. Çobansız sürü, kendini nasıl kurtların saldırısından kurtaramazsa, liderini yitiren veya kötü lideri olan toplumlar da, başka toplumların siyasal, sosyal, ekonomik egemenliğinden kendini kurtaramaz...

Efendim, tarihin ilk çağlarından bu yana toplumları yönetenler liderlerdir. Lideri olmayan toplumlar başıboş kalırlar, birliklerini sağlayamazlar. Her toplum kendi çıkarını düşünür ve de düşünmek zorundadır. Bu çıkarı sağlamak için, o toplumun kendi içinden iyi yetişmiş liderlere ihtiyaç vardır. Liderin topluma yön vermesi, toplumu ortak değerler etrafında birleştirmesi için akılcı, gerçekçi ve özverili olması gerekir. Bu niteliği yaşayan liderlerdir ki; toplumlarını iç ve dış tehlikelerden koruyabilir ve diğer toplumlara yem ettirmez, kendi toplumunu başka toplumlara ezdirmez...

Hemen her fırsatta dile getirdiğim gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir...” sözü çok ama çok değerli ve de anlamlıdır... Birlik ve beraberlik içinde, yanmış yıkılmış bir devletten yeni bir TC. Devleti kurmuştur. Onca ekonomik sıkıntıya rağmen hiçbir dış ülkeye yalvarıp yakarmamış, onların tehdit ve şantajlarına boyun eğmemiş, milletin birliğinden ve devletin bağımsızlığından asla ödün vermemiştir. Saygıdeğer okuyucularımız; biz kimsenin esaretine boyun eğmeyen bir millet olarak sosyal, siyasal ve ekonomik bağımsızlığımıza kimsenin dil uzatmasına, halel getirmesine, leke sürmesine asla müsaade edemeyiz... “Özellikle batı ülkeleriyle sorunlar yaşıyoruz, sıfır sorun istiyorsanız batının isteklerine sırt çevirmeyin...” Bu görüşün ne anlama geldiğini anlayan varsa beri gelsin. Ne yani!...

Sorun olacak diye onların emir ve direktiflerine, istek ve arzularına boyun mu eğmeliyiz? Bu buyurucu ülkelerin bizi benimsemeyen, horgören, hafife alan, bizi kendi uyduları gibi görmelerine bir çift laf etmeyelim mi? Bu konuda toplumun tüm kurum ve kuruluşları, özellikle de siyasi partileri (Hükümet ve muhalefet) bunlara karşı birlikte aynı tepkiyi vermeli ve aynı tavrı göstermeliyiz. İçerde birbirimize sırt çevirebiliriz lakin vatan ve milletin birlik ve bütünlüğü sözkonusu olduğunda sırtsırta vermeliyiz...

Atatürk’ten bize... “Herkes milli görev ve sorumluluğunu bilmeli, memleket sorunları üzerinde o anlayışla düşünüp çalışmayı alışkanlık haline getirmelidir. Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her yolla artırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu görevidir...”