Ahilik Kültür Haftası

12.Ekim.2017

Cumhuriyet devleti olarak yaşadığımız 94 yıl içerisinde devletimizde kurulan yapıların çoğunda yüzyıllar içinde kökleşerek gelişen Türk kültürünün önemli olduğunu biliyoruz. Türk kültürü dediğimizde aklımıza ilk gelen kültürlerden biri de ahiliktir. Ahi kelimesi kardeşlik anlamına gelmektedir ve ahilik bu kelimeden türemiştir.

Bunun dışında ahi kelimesinin Türkçe kökenli aki kelimesinden geldiğini savunanlar da vardır. Aki kelimesi eli açık, cömert ve yiğit gibi anlamlar taşımaktadır. Kelime anlamını düşündüğümüzde bile ahiliğin güzelliği halkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Ahilik yüzyıllardan beri halka dönük bir oluşumdur.

Her türlü ekonomik ve sosyal konuda ahlaki, mesleki ve kültürel etikleri ön plana alır ve uygulanır. İşe, aileye ve toplum saygı, çalışkanlık adalet ve yardımlaşma ahiliğin en önemli ilkelerindendir. Ahilik geleneğine göre bir ahi alnı açık, cömert ve yardımsever olmalıdır. Sofrası ve kapısı herkese her zaman sonuna kadar açık olmalıdır.

Kendini yalandan, iftiradan, haramdan uzak tutmalı ve namuslu olmalıdır. İşte daima en iyiyi, doğruyu, güzeli vurgulayan ahilik kurumunun bu yanlarının yeni nesillere aktarılması hedeflenmekte, bunun için de ahilik kurumunun bilimsel platformlarda araştırılması yapılmaktadır.

Daha önce sadece Kırşehir’de düzenlenen ahilik bayramının ülke geneline yayılması çalışması 19 yıldan bu yana Ekim ayının ikinci pazartesi gününden başlayarak 2 hafta boyunca Ahilik Kültürü Haftası kutlanmaktadır.