"Kudüs, Mescid-i Aksa"

24.Temmuz.2017

Kudüs’e; eşimle birlikte,iki yıl boyunca Miraç Kandili’nde gitmek nasip oldu. İki gidişimizde de beşer gün kaldık. O mukaddes toprakları anlatabilmek için kelimeler yeterli değil, gidip görüp yaşamanız gerekiyor. Özellikle Mescid-i Aksa maneviyatı çok yüksek bir yer, orada Yerle gök arasında bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz. Sadece biz değil, her iki gidişimizde yüzer kişilik ekiplerle gittik ve herkes aynı duygulardaydı... Kudüs ve çevresini gezerken, önceden okuduğumuz Peygamberler Tarihini tekrar canlı izliyor, yaşıyor gibi hissettik. Kudüs, vahye dayanan üç semavi din içinde kutsal bir şehir. Bunun en önemli sebebi; Yüce Allah’ın insanlara doğru yolu göstermesi ve öğretmesi için görevlendirdiği Peygamberlerin birçoğunun Kudüs ve civarında doğmuş, yaşamış, meftun veya hayatlarının bir bölümünü burada geçirmiş olmaları.

Bu Peygamberlerin bazılarının Mabed olarak kullandıkları mekanlar, makamları ve kabirleri Kudüs’te bulunuyor. Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Sion Tepesi’nden, karşı tepeye; Hz. İsa’nın yakalanıp, sırtında çarmıhı taşıtılıp, son yürüyüşünü yaptığı Zeytindağı’na baktığınızda üç bin yıllık zeytin ağaçlarını görüyorsunuz. Bu ağaçlar orada yaşayıp, oradan geçen tüm Peygamberlere ve peygamberler tarihine şahitlik etmişler. Orada hissettiğiniz duygu; “Bizler denizde bir kum tanesiyiz” Kudüs! Sezai Karakoç’un söyleyişiyle; “Gökte yaratılıp yere indirilen şehir...’’ “Kudüs’’: Mescid-i Aksa, içinde Kubbet-üs Sahra, Hacer-i Muallak’ın (Miracın Başlama Noktası) bulunduğu, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in buradan Miraç’a yükseldiği, Hz.Musa’nın (a.s.) (Kudüs yakınlarında), Hz.Davud’un (a.s.), Hz.Süleyman’ın (a.s.), Hz.Elyase’nin (a.s.), Hz.Zekeriya’nın (a.s.), Hz.Yahya’nın(a.s.), Hz.Meryem’in yaşadığı ve kabirlerinin bulunduğu, Hz.İsa’nın(a.s.) yaşadığı, çarmıha gerilip Semavata alındığı... Bir şehir. Etrafındaki şehirler; “El-Halil’’: Hz. İbrahim’in(a.s.) yaşadığı, oğlu Hz. İshak(a.s.) ve torunu Hz.Yakup’un(a.s.) doğup yaşadığı, üç Peygamberin eşleriyle birlikte ve Hz.Yusuf’un(a.s.) burada Halilürrahman Camii’nde kabirlerinin bulunduğu bir şehir.

“Beytüllahim’’ :Hz.İsa’nın doğduğu, büyüdüğü bir şehir. “Eriha’’:Dünyanın ilk yerleşim yeri, Hz.İsa’nın Ayartma Dağı üzerindeki mağarada 40 gün, 40 gece oruç tutup şeytanla imtihan edildiği ve sonrasında Peygamberliğini ilan ettiği, Hz.Lut’un(a.s.) yaşadığı,Lut Kavmi’nin helak olduğu Lut Gölü’nün bulunduğu bir şehir. Bu gezilerde, Filistin topraklarında bulunan bu şehirlerde gördüklerimizi, gözlemlerimizi, öğrendiklerimizi, fotoğraflarıyla birlikte hazırlayıp birgün okuyucularımla paylaşacağım. Müslümanların ilk kıblesi ve Harem Mescidlerin üçüncüsü olan Mescid-i Aksa, Kudüs’te bulunduğu için İslam’da ayrı bir yere ve öneme sahiptir.

Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’ın İsra ve Miraç mucizesi burada gerçekleşmiştir.Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescidi Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”(İsra, 17/1) Yüce Allah ayeti kerimede, Mescidi Aksa’dan adıyla söz etmekte ve bu mescidin etrafının mübarek kılındığını bildirmektedir. Mescid-i Aksa’nın çevresi ise Kudüs topraklarıdır. Ayrıca bulunduğu bölge “mukaddes toprak’’(Maide 5/21), ‘’iyi,güzel bir yer’’(Yunus 10/93) olarak Kur’an-ı Kerim’de yer almakta; Mescid,i Aksa’nın birtakım ilahi ayetleri, tevhid inancını ve Peygamberler silsilesini sembolize eden bazı işaretleri bünyesinde taşıdığını anlatmaktadır.Bu yönüyle Mescidi Aksa,Yüce Allah’ın yeryüzündeki ilahi işaretlerinden bir işarettir.

Hz Muhammed(s.a.v.); gece vakti Kâbe’den alınıp Burak atı üstünde Mescid-i Aksa’ya(Beyt-i Makdis) götürülmüş,oradan Kubbet-üs-Sahra’nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa,Musa, Zekeriya Peygamberlerle buluşmuştur.Günümüzde Nebi Minberi’nin bulunduğu alanda bütün Peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da, Miraç Minberi’nin bulunduğu alandan, Hacer-i Muallak’tan(Miraç’ın Başlama Noktası) göğe yükselmiştir.Hz Muhammed (s.a.v.) bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem,Yusuf,Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim Peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret’ül Münteha’ya çıkmıştır.

Cebrail’in Sidretü’l-Münteha’dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür. Peygamberimiz (s.a.v.) Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve bu buyruğu Müslümanlara bildirmiş, on altı-on yedi ay Mescid-i Aksa(Beyt-i Makdis) tarafında namaz kılmıştır. Bu yüzden Mescid-i Aksa İlk Kıblemizdir. Son günlerde İsrail tarafından Kudüs’te ezan okunması yasaklanmış, İsrail askeri ve polisi Mescid-i Aksa’yı işgal etmiş, müslümanlara beş vakit namazın farz olarak bildirildiği kutsal mekanda, müslümanların namaz kılmasına ve ibadet özgürlüğüne engel olmaktadır.

İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967 Altıgün Savaşı’ndan bu yana iki haftadır ilk defa Mescid-i Aksa’da Cuma Namazı kılınmamıştır. Her Müslümanın kalbinde özel bir yeri olan Kudüs bizim için;Mescid-i Aksa’dır, İlk Kıblemizdir, Kubbet-üs Sahradır, Hacer-i Muallak’tır. Beytü’l Mukaddes’tir. Oradaki Müslümanlar,Filistin’liler zulüm altında ve çok zor durumdalar. Lütfen sessiz kalmayalım, Osmanlı’nın, atalarımızın 400 yıl adaletle hükmettiği Kudüs’e,Mescid-i Aksa’ya,Filistin’e sahip çıkalım.